Küldetésnyilatkozat

Mi, a Kacsa úti Óvoda nevelőtestülete, szeretetteljes, családias, nyugodt légkörben neveljük gyerekeinket.
Biztosítjuk a játék szabadságát és a változatos mozgáslehetőségeket.
Valljuk, hogy a gyermekek képességei a mozgás által sokoldalúan fejleszthetők, ezért programunkat a mozgásra és a játékra építjük.
Kiemelten kezeljük az egészséges életmód, mozgás iránti igény megalapozását, melyek szintén fontos szerepet töltenek be a harmonikus személyiségfejlesztés területén végzett munkánkban.

 

Pedagógiai értékek Célrendszer
1. Érzelmi nevelés, szocializáció Érzelmileg kiegyensúlyozott, a másság iránt nyitott, együtt érző, segítőkész gyermekek.
2. Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés Nyitott, vidám, kreatív, szabályok betartására képes, együttműködő, önérvényesítő gyermek.
2. Játék és tevékenységben történő tanulásszervezés Az egészséges életmód szokásait elsajátító,  az egészség értékeit óvó, mozgást szertő gyermekek.